Projecten

Image00004

WNN - Rijkswaterstaat

Als projectbeheersingsteam spelen wij een essentiële rol in het ondersteunen van de A-lijn in de regio West-Nederland Noord. Wij zijn verantwoordelijk voor de volledige projectbeheersing binnen de A-lijn. Elk cluster binnen de A-lijn zet diverse contractvormen uit op de markt en werkt samen met aannemers om het onderhoud en de projecten effectief uit te voeren.

Lob Gennep 1

Lob van Gennep


Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen, versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren in de best beveiligde delta ter wereld. 

Zyro image (28)

Gezonde Natuur – Provincie Z-Holland

Zuid-Holland heeft landschappen en natuurwaarden die in heel Europa bijzonder zijn: de duinen, de delta en het veenweidegebied. De provincie is verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van deze landschappen en natuurgebieden.

1093 AWW Afl5 28

Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk

In Waalwijk hebben we het watersysteem efficiënter gemaakt voor de toekomst. Door de bouw van een gemaal en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen stroomt het water niet meer weg via het Zuiderafwateringskanaal, maar rechtstreeks naar de Bergsche Maas. Daardoor kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat omhoog, zodat de bijzondere natuur zich daar kan ontwikkelen.

Bron: Waterschap Brabantse Delta

SKYV 0758

Dijkversterking Standhazensedijk

Een deel van de Standhazensedijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dit deel van de dijk is 730 meter en ligt in de gemeente Drimmelen. De komende periode bepalen we hoe de dijk versterkt moet worden. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Bron: Waterschap Brabantse Delta

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten