Onderzoeksprogramma's VenR & IAK

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Praeceptum is betrokken bij de onderzoeksprogramma's: Vervanging en Renovatie (VenR) en Instandhoudingsadviezen Kunstwerken (IAK).

VenR
Grote delen van de netwerken van RWS zijn al meer dan 50 jaar in gebruik. Door veroudering en intensiever gebruik komt het steeds vaker voor dat delen hiervan het einde van hun technische levensduur bereiken. Tegelijkertijd moet de functie van de netwerken in stand worden gehouden, met vaak nog hogere verwachtingen qua beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan waar oorspronkelijk op is ontworpen.

Het onderzoeksprogramma VenR richt zich op de eerste stap van het proces om te komen tot een vervangen of gerenoveerd object (tunnels, bruggen, viaducten, wegen en duikers): het heeft als doel kennis en inzicht te ontwikkelen over het einde van de technische levensduur van objecten.

Voor meer informatie: Vervanging en renovatie Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat

IAK
Als onderdeel van Landelijke Taken is de instandhoudingsadvisering van een groot deel van de assets van Rijkwaterstaat bij GPO geconcentreerd. Een belangrijk onderdeel daarbinnen vormen de kunstwerken, ongeveer 6.000 stuks.

Het programma IAK is verantwoordelijk voor het inzicht in technische en functionele risico’s en de risicobeheersing (instandhoudingsbehoefte en constructieve veiligheid) op object-/ kunstwerkniveau en een lange termijnbudgettering voor het variabele onderhoud. Gemiddeld wordt eens in de zes jaar ieder object geïnspecteerd (totaal ruim 6000 objecten). Alle 6000 objecten vallen binnen een inspectiecyclus van 6 jaar.

Bijdrage Praeceptum

Praeceptum verzorgt de adequate en consistente projectbeheersing voor deze twee programma’s. Naast vaste projectbeheersingsproducten en -diensten, acteert Praeceptum nadrukkelijk als adviseur die breder meedenkt dan enkel het leveren van operationele producten. Diverse consultants van Praeceptum zijn dan ook werkzaam bij deze onderzoeksprogramma’s en doen dit met veel toewijding en enthousiasme.

Benieuwd naar meer van onze projecten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten