Lob Gennep 3

Foto: Sjaak Punt

Afbeelding19 blauwe overalls

Bedrijfsadvies

Organisatieadvies via Praeceptum geeft antwoord op tal van behoeften bij organisaties. We geven advies op het gebied van onder meer finance, management development, verandertrajecten en andere trajecten voor een optimale bedrijfsvoering. Organisatieadvies van buitenaf helpt bij het zien van andere perspectieven, verbanden en patronen. Onze adviseurs verbreden het blikveld en gaan op zoek naar onderliggende dynamieken. Daarmee vergroten we meteen de kans op succes van beleid en implementatie.

Van verandering naar resultaat

Onze opdrachtgevers zoeken naar oplossingen voor het effectief inrichten van hun organisatie, zodat vanuit een centraal punt zicht is op alle projecten. Het management wil in control blijven om de politiek-bestuurlijke doelstellingen te realiseren en verrassingen te voorkomen. Is uw projectmatig gestuurde organisatie toe aan een verandering in de governance?

Denk aan rolverdelingen die eerder effectief waren en nu leiden tot onduidelijkheden en inefficiënties in de organisatie. Of dat er vanuit de centrale organisatie andere eisen worden gesteld aan de inrichting van programma’s en projecten. We maken gebruik van instrumenten om zicht te krijgen op wat er speelt binnen een organisatie. Daarbij worden de belangen van management en medewerkers in acht genomen.

Foto: Sjaak Punt

Afbeelding25

Volledige procesbegeleiding 

Strategisch, tactisch en operationeel organisatieadvies hebben te maken met de termijn die hieraan gekoppeld is. We spreken over korte, middellange en lange termijn en de bijbehorende doelstellingen. Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie weer snel, flexibel en innovatief reageert op de omgeving. Om zo tot de optimale bedrijfsvoering te komen. Praeceptum begeleidt organisaties bij verschillende vraagstukken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing zich al in de organisatie bevindt. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van organisatieadvies voor uiteenlopende opdrachtgevers zijn we bekend met veelvoorkomende vraagstukken en problemen. Op basis hiervan ontwikkelen we de beste oplossing en procesbegeleiding van onze professionals.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten