Afbeelding19

Certificeringen

Praeceptum is een maatschappelijk verantwoorde, professionele en klantgerichte organisatie. Duurzaam ondernemen staat dan ook hoog in het vaandel. Onze strategie leidt tot werkgelegenheid en continuïteit en zorgt voor ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Zo investeren we in onze dienstverlening en mensen. We voeren zorgsystemen in, zoals ISO 9001 en CO2 Prestatieladder en vormen op basis van milieuzorg, energie-efficiëntie, duurzaamheid en verantwoord ondernemen onze bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat een vooruitstrevende organisatie die continu in ontwikkeling is. 

Maatschappelijk verantwoord ondermen (MVO)
Praeceptum omarmt maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt MVO-prestaties actief uit. Dit gebeurt zowel intern als extern. We stimuleren bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Maar ook het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden en de reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot zijn speerpunten binnen Praeceptum. Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter dat gedragen wordt door de hele organisatie. In onze communicatie delen we regelmatig onze visie en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Social Return on Investment (SROI)
Ook heeft Praeceptum het onderdeel Social Return on Investment (SROI) geïntegreerd. Hierbij probeert Praeceptum meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meestal in de vorm van het aanbieden van werk- en/of werkervaringsplaatsen aan mensen uit Social Return doelgroepen zoals herintreders, Wajong of langdurig werklozen; maar ook 50+-ers en BBL- en BOL leerlingen. Maar ook worden er producten afgenomen bij een sociale werkplaatsen of worden er trainingen gegeven om de kans op een baan te vergroten.  

C02-reductie
Wij streven naar een reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen en daarom heeft Praeceptum in 2020 een CO2-reductie systeem geïmplementeerd op basis van de CO2-prestatieladder. Trede 3 van de CO2-prestatieladder laat zien waar we voor staan. 

We bieden inzicht in alles wat met CO2-emissie te maken heeft binnen ons bedrijf.

...

CO2-Prestatieladder

Dashboard verbruik 072023


Reductiemaatregelen


Praeceptum is een organisatie waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij proberen jaarlijks onze emissie te reduceren. Onze doelstelling is om in 2025 niet meer dan 2 ton CO2 uit te stoten.

Onderstaand staan de nieuwe maatregelen vanaf 2023 beschreven:

  • Onderzoek naar plaatsing zonnepanelen inclusief businessplan
  • Actief energiemanagementkantoren door verbruiksinformatie toegankelijk te maken via PowerBI
  • Beschikbaar maken laadpalen voor elektrische voertuigen

Meer informatie over onze uitstoot en de CO2 prestatieladden vindt u hier

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten