Schaalsprong wonen 

Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer

Programma schaalsprong wonen; De gemeente Haarlemmermeer wil zorg dragen voor de bouw en aanleg van wat past bij de behoeften van zowel de huidige als ook de toekomstige inwoners. Daarom wordt er ingezet op de bouw van inclusieve wijken. 

De gemeente Haarlemmermeer staat aan het begin van een schaalsprong. Tot 2040 groeit het woningaantal (nu 65.000) met minimaal 20.000 woningen naar boven de 85.000 woningen. Naar verwachting groeit daarmee Haarlemmermeer van ongeveer 160 duizend inwoners in 2022 naar ongeveer 200 duizend inwoners in 2040. Dit heeft effect op onze bestaande en toekomstige inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers. 

De gemeente wil zorg dragen voor de bouw en aanleg van wat past bij de behoeften van zowel de huidige als ook de toekomstige inwoners. De Gemeente Haarlemmermeer zet daarom in op de bouw van inclusieve wijken. Naast woningen worden nieuwe (bovenplanse) voorzieningen zoals mobiliteitsmaatregelen (infrastructuur), grootschalig recreatief groen en maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd.

Dit alles komt samen in het programma Schaalsprong wonen en wordt vanuit daar integraal begeleid. De minimaal 20.000 woningen worden tot 2040 in verschillende fases gerealiseerd aan de hand van meerdere gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten (ruim 100). Deze liggen verspreid over de gehele gemeente. 

Bijdrage Praeceptum

Vanuit het programmateam zijn de gemeentelijke programmamanager en de door Praeceptum geleverde programmasecretaris dagelijks bezig de strategische keuzes, risico’s en lobby activiteiten te managen.

Zaken die recent binnen het programma opgepakt zijn onder andere;

  • Afstemming inhoud Woondeal MRA
  • Herschikking toegekende BO MIRT subsidie (ruim 100 miljoen)
  • Opleveren bouwmonitor (halfjaarlijks), met daarin de voortgang van de woningbouw in de gemeente
  • Actieve deelname in proces met onafhankelijk voorzitters over (on)mogelijkheden van woningbouw in Haarlemmermeer West, met BZK, I&W, provincie, vervoersregio en MRA
  • Actualiseren Investeringsstrategie en -analyse -> de koers van de komende 2 jaar voor het programma
  • Coördinatie en planning voor Startbouw Impuls subsidie
  • Reguliere afstemming beleid wonen, groen, infrastructuur en Maatschappelijke voorzieningen

Door deze overkoepelende thema’s op te pakken in het programmateam houden projectmanagers van de daadwerkelijke gebiedsontwikkelingen de focus op de uitvoer daarvan. Overlegstructuren vanuit het programma met de projectmanagers zijn zo ingeregeld dat informatie over en weer op de juiste momenten uitgewisseld kan worden. Zo kan er snel worden geschakeld als onverwachte zaken zich voordoen.

Het programma zorgt daarnaast voor de link en samenhang met de andere grote Ruimtelijke programma’s in de gemeente: Ontwikkeling Stadshart Hoofddorp (woningbouw ontwikkeling), Spoorzone Hoofddorp (infrastructuur en woningbouw), en verlenging Noord/Zuidlijn (infrastructuur/mobiliteit).

Benieuwd naar meer van onze projecten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten