Gezonde Natuur – Provincie Z-Holland

Zuid-Holland heeft landschappen en natuurwaarden die in heel Europa bijzonder zijn: de duinen, de delta en het veenweidegebied. De provincie is verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van deze landschappen en natuurgebieden.

Samen met de netwerkpartners werkt PZH aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, waarbij natuur en economie in balans zijn. Het doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over één van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap. Met het Rijk is afgesproken dat de provincie het natuurnetwerk Zuid-Holland uiterlijk in 2027 gerealiseerd heeft. Doordat het natuurnetwerk compleet gemaakt wordt, zijn de natuurgebieden in Zuid-Holland met elkaar verbonden, waardoor populaties planten en dieren duurzaam in stand gehouden kunnen worden.

Afbeelding3
Afbeelding2
Zyro image (28)

Bijdrage Praeceptum

Praeceptum is gevraagd de zes grote opgaven (Natuur Netwerk Nederland, Natura 2000, Natuur Beheer, Buijtenland van Rhoon, Natuur Monitoring en Programma Natuur), die onder de beleidsambitie Gezonde Natuur vallen te ondersteunen door het opzetten van een beheersmodel passend bij de gewoonten en werkwijzen binnen de Natuuropgave en de provincie. Dit doen we door de lead te nemen in het opzetten van een duidelijke challengestructuur. In deze challengestructuur, waarin het management van opdrachtgever tot opdrachtnemer en van opdrachtnemer tot projectleider, de voortgang op basis van de waarden Geld, Risico’s, Organisatie(capaciteit), Kwaliteit, Informatie(scope) en Tijd(planning) doornemen met behulp van een eenvoudige voortgangsrapportage. Wij vinden het gesprek tussen en met de verschillende managementlagen het belangrijkst. Het management neemt hierbij zelf de lead. Beheersing is verantwoordelijk voor de regie op het P&C proces en is daarbij kritisch, maar ook faciliterend. Dit proces ondersteunen we door het opzetten en vormgeven van een beheersingsteam, waaraan we functioneel leidinggeven aan de verschillende integrale projectbeheersers, financiële experts, risicomanagers en planners.

Benieuwd naar meer van onze projecten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten